O projektu O projektu

Odborných komunit

Během letní školy byla zahájena činnost odborných komunit (Communities of Practice - CoP) zaměřených na různé aspekty badatelsky orientované a problémové výuky v předmětech STEM a na nejlepší projekty z praxe. Činnost komunit bude i nadále probíhat na stránkách  http://spice.eun.org, kde  v současnosti aktivně pracuje řada účastníků.Cop<< Previous|Next >>