O projektu O projektu

Výukové moduly (VM)

Účastníci z různých evropských zemí vybrali inovativní a kvalitní postupy pro výuku přírodních věd, moderních technologií, technických oborů a matematiky (tzv. předměty STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics) a vzájemně je mezi sebou sdíleli. V rámci projektu byly vytvořeny testované a kontrolní skupiny studentů, jejichž členové odpovídali na stejné otázky v pre-testech a post-testech. Organizátoři dále sledovali pokroky, kterých studenti dosáhli díky výuce podle jednotlivých VM. Do projektu SPICE bylo zapojeno:

 • 24 tvůrců materiálů
 • 16 vzdělávacích systémů
 • 15 zemí
 • ~ 40 učitelů testujících VM
 • ~ 2000 studentů

Příprava výukových modulů

V rámci projektu vzniklo 24 VM. Jejich úplný seznam naleznete zde.

Výsledky

 • Studenti, kteří absolvovali výuku pomocí nových metod a nástrojů, učivo lépe pochopili, osvojili si ho a zapamatovali

 • VM mohou efektivně využívat učitelé (moduly nejsou časově náročné na přípravu/realizaci, jsou motivující a lze je přizpůsobit pro jiné předměty) i studenti (témata je baví, vidí propojení s realitou a rozvíjejí si řadu schopnosti - tj. schopnost komunikovat , provádět výzkum a pracovat samostatně)
 • Projekt SPICE poskytl cenné údaje podporující kritéria pro výběr evropských VM, které jsou postaveny na inovativních metodách a vycházejí z principů badatelsky zaměřeného učení.

Proč si studenti VM oblíbili a v čem pro ně byly motivující 

Studenti přijímali výukové postupy s nadšením, protože byly nové, prakticky zaměřené a motivující, týkaly se problémů z běžného života a byly postaveny na používání ICT nástrojů a aktivní práci. Jejich obsah byl zajímavý, dobře připravený a pro studium přírodních věd ve škole užitečný;
 • Ukolem studentů bylo provádět opravdové pokusy a na základě svých pozorování vytáořet krátké filmy nebo prezentace;
 • Pracovali v týmech a učili se tak diskutovat na společné téma;
 • VM obsahovaly řadu různorodých úkolů a výstupy měly hmatatelnou podobu -účastníci si je mohli odnést ze školy domů, do svého každodenního prostředí.

Úspechy z pohledu učitelů

 • Když jsem se zapojila do projektu a vybrala si VM na otestování, věděla jsem, že jsem našla užitečné autentické materiály, které představují výzvu nejen pro studenty!“ vyučující z Polska
 • „Účast v projektu SPICE mi přinesla více jistoty při realizaci inovativních postupů při práci se studenty. Učitelé by neměli mít z nových metod obavy, umožňují jim rozšířit si své pedagogické dovednosti.“ vyučující ze Španělska
 • „Také další učitelé ze školy projevili zájem některé VM realizovat. Všimla jsem si, že několik kolegů sleduje naše pokusy s úsměvem na tváři a projevuje zájem a zvědavost. Doufám, že se mi podaří zapojit je do dalších projektů. Spokojenost při schůzkách s učiteli vyjádřila i řada rodičů!“ vyučující z Itálie 

Více informací: Schwarzenbacher, B., Gras-
Velázquez, À., Grečnerová, B., Gérard E. & Paiva A.
2011, “Projekt Spice: Jak okořenit výuku přírodních věd a matematiky novými metodami od zahraničních kolegů

Spice final report

 

<< Previous|Next >>