O projektu O projektu

Vzdělávací programy: Snaha zvýšit zájem studentů o studium a profesní dráhu v oborech STEM

Zkvalitnění výuky přírodních věd, moderních technologií, technických oborů a matematiky (tzv. oborů STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics) zásadním způsobem přispívá k budování dynamické a inovativní znalostní ekonomiky (priorita Lisabonského procesu). V rámci projektu SPICE provedla organizace EUN srovnávací analýzu vzdělávacích programů, aktivit a reforem v oborech STEM realizovaných v poslední době v členských zemích.
Mezi aktivity v jednotlivých zemích patří příprava efektivních a zajímavých vzdělávacích plánů a výukových metod v oblasti STEM a zkvalitňování přípravy učitelů a jejich profesního rozvoje.  Dále se jedná o zakládání národních a regionálních center zaměřených na zkvalitnění výuky předmětů STEM a zvýšení jejich oblíbenosti u mladých studentů.
Holistický přístup se týká celoživotního vzdělávání a zahrnuje spolupráci státního a soukromého sektoru, tedy vládních institucí, vzdělávacích institucí a průmyslových podníků. 

Překrývající se cíle různých opatření zavedených  do praxe, aby se vzdělávací systém byl lépe schopen vyrovnat s výzvami, kerým musí v obrech STEM čelit:

spice policy initiatives objectives

Priority pro obory STEM v různých zemích:

MoE priorities_cz

STEM report cz

 

<< Previous|Next >>