Letní škola projektu SPICE Letní škola projektu SPICE
Letní školu společně připravily partnerské organizace (European Schoolnet v Belgii, Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular v Portugalsku a Dům zahraničních služeb MŠMT v České republice). Během této akce byly představeny závěrečné výsledky testování výukových metod , založeny odborné komunity a zahájeno pokračování projektu v online podobě. Účastníci také měli možnost zapojit se do různých praktických workshopů zaměřených  na nové formy výuky, které připravili tvůrci 12 vědeckých vzdělávácích projektů EU.

Letní školu zahájil projev Lukáš Teplého, zástupce českého ministerstva školství. Pan Teplý vysvětlil souvislosti  vzdělávání v oblasti přírodních věd se strategickým plánem EU nazvaným  „Evropa 2020“ a vyzdvihl význam spolupráce mezi školami a zástupci průmyslu. Lenka Henebergová poté představila hostitelskou organizaci - Dům zahraničních služeb - a jeji aktivity a programy.

 Výsledky projektu SPICE byly prezentovány ve třech rovinách: manažerka  projektu SPICE, Dr Agueda Gras-Velazquez (EUN), objasnila projektu a popsala aktivity realizované v jeho rámci, Petr Chaluš (DZS) a Barbora Grečnerová (DZS)  se zaměřili na aspekty související se vzdělávacími, a konečně Barbara Schwarzenbacher (EUN) seznámila posluchače s výsledky vyhodnocení výukových modulů vytvořených během projektu.

Na workshopech organizátoři jednotlivých projektů EU (Science Center To Go, Pathway, Photonic Explorer, UniSchooLabS) představili nejrůznější metody postavené na badatelsky orientovaném učení, které lze uplatnit ve výuce předmětů STEM. Projekty InGenious , Xperimania a The Global Water Experiment ukazují tři různé způsoby, jak spolupracovat při výuce přírodních věd  a matematiky s průmyslovými podniky. Vědecká show v podání Theatre of Physics připomněla všem účastníkům, že studium fyziky je především věcí zábavnou a zajímavou.

V závěru letní školy byla zahájena činnost odborných komunit, online platform y určené všem  učitelům matematiky a přírodních věd z celé Evropy, kteří mají zájem otestovat ve své výuce výukové moduly projektu SPICE. Ačkoli projekt SPICE skončil, debaty a spolupráce pokračují i nadále. Komunity jsou domovem na diskusním fóru  portálu Scientix:
http://www.scientix.eu/web/guest/community/fora/-/message_boards/category/55072

Rádi bychom poděkovali všem učitelům - účastníkům letní školy SPICE, a dále všem řečníkům a projektovým týmům, kteří zde prezentovali své aktivity a výsledky práce.  Především však děkujeme učitelům v projektu SPICE za jejich prezentace a vynikající práci ve všech fázích projektu!

picturesWeb2

picturesWeb3

picturesWeb4

picturesWeb5

Prezentace online Prezentace online

Program letní škole (pdf)

Prezentace projektu SPICE a jeho výsledků

Prezentace dalších vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd (programů EU a programů
v jednotlivých zemích) 

Workshopy projektu SPICE

Ostatní workshopy

Obrázky Obrázky

Here you may find pictures of the Spice summer academy