O projektu O projektu

Letní škola Spice a odborné komunity

Cíle, metodika a výsledky projektu SPICE byly představeny na dvoudenní letní škole SPICE v Praze (v srpnu 2011).

Letní škola byla určena učitelům předmětů STEM, kteří pracují se studenty ve věku 11–15 let. 153 učitelů, vědců, zástupců politických institucí a dalších zainteresovaných osob z 23 zemí diskutovalo o současných problémech ve výuce přírodních věd.

Učitelé a pedagogičtí odborníci vzájemně sdíleli nové metody a odváželi si domů znalosti inovativných postupů.

Organizátoři workshopů představili různé ICT nástroje, které mohou učitelé ve svých třídách použít, Jednalo se např. o hry pro výuku chemie a fyziky, program  GeoGebra nebo jiné badatelsky orientované aktivity.

Do programu byly zařazeny prezentace různých projektů financovaných EU (spadajících pod gen. direktorát pro vzdělávání a kulturu a gen. direktorát pro výzkum a inovace) a českých projektů a iniciativ.

Diskuse se týkaly pedagogických problémů, výukových technologií, zdrojů výukových material a souvislostí mezi vzdělávacími plány, vědou a životem společnosti.

Z debat, prezentací a prakticky zaměřených aktivit vyplynulo, že mají-li učitelé plně využít možností badatelsky zaměřeného přístupu, musí být patřičně vyškoleni. Musí být schopni propojit vynikající znlosti z oboru s inovativními pedagogickými a hodnotitelskými schopnostmi.

summer school programme

 

<< Previous|Next >>